Aura-Soma

Upptäck kraften i färgernas helande energi!

Aura-Soma är en terapiform som speglar dina själsegenskaper och dina behov. Med över 30 års erfarenhet har det visat sig vara en vägledning till vårt inre.

Det är produkter som är fyllda med naturens essens i form av örter, blommor och kristaller. Varje färg har sina speciella frekvenser och varje växt och kristall har sin speciella vibration.

Energin från kristaller och växter är sammanförda i Aura-Soma produkter enligt urgamla recept där man hade kunskap om vilka naturens färger, växter och stenar som förstärker effekten av varandra och hur de kan hjälpa oss att bli medvetna om oss själva.

Grunden i Aura-Soma är tvådelade balansflaskor som består av olja och källvatten i olika färger. Det uppstår vibrationer i kroppen när vi smörjer oljan på kroppen och cellerna startar att vibrera. Det är information som går in kroppen vilket gör att vi blev mer klara och balanserade i hela kroppen.

Det består också av väldoftande essenser i olika dofter och färger. Färgerna är liksom dofterna kommer enbart från växt- och mineralriket.

Genom ditt eget val av färger förstärks din medvetenhet om dig själv och ditt eget ansvar för de utmaningar du möter i livet. Färgerna ger dig en möjlighet att se din potential och Aura-Soma kan hjälpa dig att få en större förståelse för det du möter i livet. Du hittar nycklar till dig själv!

Det är först när du blir medveten om ett mönster/beteende som du kan göra förändringar till hur du vill leva ditt liv. Det är just det som Aura-Soma kan hjälpa dig med, att lyfta upp ditt undermedvetna så du blir medveten.

Det är en djup och grundläggande behandling av de orsaker som fysiska och psykiska symptom ka ge uttryck för t ex oro, trött, stress, ångest m.m. Det helar och balanserar dig fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt till ett positivt välbefinnande och personlig utveckling.

Kunskapen att hela med växter och mineraler är mycket gammal och bygger på visdomen att det vi behöver för vårt välbefinnande, finns i naturen.

Aura-Soma skapades av Vicky Wall från England 1983

Kognitiv Beteendeterapi - KBT

KBT är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och som gör att du kanske mår dåligt. Att bli medveten om dina beteenden / mönster det är först då som du kan förändra dom och leva ditt liv utifrån hur Du vill. Det kan också handla om att du vill lära känna dig själv - personlig utveckling. 

KBT är en effektiv terapiform för behandling av bl. a ångest, stress, dålig självkänsla, oro, tvångssyndrom, trötthet, beroende, missbruk, en kris, sorg m.m. Den har vetenskapliga grunder också visat sig fungera på de flesta psykiska problemen.

Det handlar om medveten närvaro/mindfullness. Att träna sig på att stanna upp och reflektera vad som sker, inuti och utanför dig.