Du som vill sätta ord på tankar och känslor, bli medveten om mönster, beteenden, präglingar för att sedan gå till handling och skapa förändring kan välja mellan KBT-samtal eller KBT med Aura-Soma!

Kognitiv Beteendeterapi - KBT är en behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och som gör att du kanske mår dåligt.

KBT är en effektiv terapiform för behandling av bl. a ångest, stress, dålig självkänsla, oro, tvångssyndrom, trötthet, beroende, missbruk, en kris, sorg m.m. Den har vetenskapliga grunder också visat sig fungera på de flesta psykiska problemen.

Det handlar om medveten närvaro/mindfulness. Att träna sig på att stanna upp och reflektera vad som sker, inuti och utanför dig. I ett samtal är det precis det vi gör - lägger fokus på här och nu med det som du vill ha hjälp med och mitt mål som terapeut är att jag finns här för dig, vägleder dig så att du själv kan finna svaren inom dig.

KBT med Aura-Soma är två metoder som kompletterar varandra, gör det möjligt att skifta såväl tankar, känslor och frigöra spänningar, blockeringar som kan skapa obalanser i din kropp.

Obalanser kan uttrycka sig som oro, stress, ångest, trötthet, fysiskt ont. När dessa frigörs skapas det istället balans och ett positivt välbefinnande!

Aura-Soma är en färgterapi som speglar dina själsegenskaper och dina behov.
Du släpper ditt mentala och låter färgen från flaskan komma till dig, den är en reflektion av din inre essens. 

Genom att öka förståelsen och medvetenheten om vem du är, stödet, verktygen du får av mig kan du göra medvetna val om hur du vill leva ditt liv. Vilket är det som dessa behandlingsmetoder handlar om, att själv ta ansvar för sina handlingar och förändra sitt liv!
 
KBT-samtal på plats eller distans (online)
Pris: 800 kr / 60 min 

KBT med Aura-Soma
Pris: 1200 kr / 90 min